Projecte educatiu de centre
Projecte curricular de centre
anglès-e.artística-e.física-castellà-català-matemàtiques-medi
infantil 

Pla d'acció tutorial
Pla de Convivència
Projecte Lingüístic

Pla d'emergències

Pla lector

Projecte Ecoambiental

Programació General Anual  (PGA)
                     
                                                                                       
                                                                                                                                                 
                                                                
                                                                                              
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                             
                                                                         ÍNDEX
     CEIP ES VINYET              
Galícia, 66 07150 Andratx 971137707 ceipesvinyet@educacio.caib.es