HISTÒRIA

 

               
 

El curs 1977/78 es va inaugurar al nostre poble una escola nova situada al barri de Son Perro, al carrer Galícia.

El centre es va construir per  donar abast  al fort creixement de població  que es produí els anys setanta.

En aquell moment  els alumnes es trobaven repartits en dos edificis, uns a l’antiga escola graduada, al carrer Antonio Mulet i els altres a l’escola de nines, al carrer Catalunya.

El nou edifici venia a fer realitat els anhels dels alumnes, mares, pares i professors. El canvi es feu amb molta pressa, de fet l’edifici no es va inaugurar mai. Durant anys fou “C. Nacional Mixto Comarcal de Andratx”, fins que al curs 88/89  l’Ajuntament d’Andratx  l’anomenà Es Vinyet.

El nou edifici es feu amb totes les  millores educatives del moment: amplies sales, pati espaiós i poliesportiu cobert, instal·lacions que pocs centres tenien. Això li ha permès anar adaptant-se als múltiples canvis que s’han produït.

Si ens aturam a reflexionar damunt el que ha estat Es Vinyet per a tots nosaltres (alumnes, pares, mares i mestres) ens surten una sèrie de respostes que us  volem transmetre.

Es Vinyet és i ha volgut ésser un lloc de :

-Foment de valors, de convivència, de potenciar actituds que ens ensenyin a conviure amb harmonia amb nosaltres mateixos i amb tot el que ens envolta.

-Esforç per part de tots per a que les nostres generacions surtin amb uns coneixements que els permeti integrar-se sense problemes a la seva vida  futura tant en el món dels estudis posteriors com en el món del treball.

-Lluita per la nostra llengua i respecte cap a les dels altres.

-Anar integrant les diferents onades d’immigrants que han anat passant  pel Centre: primer d’origen espanyol, després  europeu, ara sud-americà  i  d’altres indrets del món i que nosaltres sempre hem acollit amb  molta cura  i afecte, la qual cosa ha fet que Es Vinyet sigui un centre de convivència  i integració.

-Constant esforç per mantenir un centre amb unes instal·lacions adequades a les nostres necessitats.

 -Celebracions, festes,  commemoracions... de fer poble.

-Claustres, reunions, coordinacions... que ens han dut a fer profundes innovacions i canvis dins la nostra tasca de cada dia, amb el fi  d’afrontar  i poder adaptar-nos als reptes social que s’han produït cada vegada d’una manera més accelerada.

 

Segurament  hi  ha  moltes més coses per les quals hem  lluitat i hem volgut dur endavant. 

Per ventura aquesta lectura farà  que  tots  i cada  un  dels que han passat per aquests alumnes, pares...... reflexionin i  pensin  què va ésser per  a  ells  Es  Vinyet , i   esperem que  el  que n’hagin  tret els sigui  de profit en el camí de la seva vida.

 

INDEX


               

CEIP ES VINYET

Galícia, 66 07150 Andratx 971137707 ceipesvinyet@educacio.caib.es